Εκπαιδευτικό προσωπικό

Διευθυντής

Κυρόπουλος Μαρίνος
.

Υποδιευθυντές

Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Παπαγόρα Ελένη

Εκπαιδευτικοί

Κύλιση προς τα επάνω